El-tips

Monteringsveiledning

Klargjøring og tilkopling av ledningen til støpsler og ledningsbrytere m.v.

Med en kniv skjæres forsiktig et snitt på et par cm i den ytre kappen mellom lederne uten å skade isolasjonen av disse.

Flekk opp den ytre kappe og klipp av de to halvdelene. Husk at den ytre kappen skal rekke litt innenfor strekkavlastningen.

Snitt forsiktig av isolasjonen på lederne uten å skade trådene. Den avisolerte enden av hver leder vil normalt være 5 – 7 mm. Tvinn koppertrådene i hver leder godt sammen. Du skal ikke lodde endene.

Generell forklaring

Skru støpsel, ledningsbryter o.l. fra hverandre. (Noen ledningsbrytere er ikke skrudd sammen, og i stedet må dekselet bendes av med en skrutrekker e. l.). Skru av strekkavlastningen. Stikk de avisolerte ledningsendene så langt inn i hver sin klemme at de er forbi festeskruen. Ledningsisolasjonen skal ende umiddelbart før innføringen, og skal således ikke nå inn til festeskruen. Husk å få den ytre kappen innenfor strekkavlastningen.

Tilkopling av 16 A skjøtekontakt med jord:

Tilkopling av 16 A støpsel, skjøtekontakt og ledningsbryter:

Finner du ikke beskrivelse her av det arbeid du hadde tenkt å gjøre?
Da er det sannsynligvis et arbeid du ikke har lov til å utføre selv. Ring i stedet til en autorisert installatør.

Kontakt AS Elektrisk