Netel AS

AS Elektrisk har også inngått samarbeid med Netel AS om installasjon av elektroanlegg til utbyggingen av mobilmaster for Mobile Norway. Arbeidet består av fremlegging av strøm til nye mobilmaster, samt assistanse ved tilkoblinger og montasje.