Ronsbukta småbåthavn.

AS Elektrisk har hatt arbeidet med installasjon av strømuttak og belysning i den nye båthavnen i Ronsbukta.
Strømmen er allerede tilkoblet bryggene og klar til bruk.

Totalt er det lagt ut 240 båtplasser (snittstørrelse på 3,3m brutto bredde)  i første byggetrinn (2012).

Søylene på bryggene er levert av Bryggestrøm AS og inneholder både strømmuttak, belysning og vannuttak.