Vi er på Svalbard

AS Elektrisk tar stadig nye jobber av litt uvanlig karakter.
Nå er vi en tur på Kings Bay i Ny-Ålesund på Svalbard.

Jobbene de utfører her er

Kabling for KNX – varmestyring i messa i Ny-Ålesund. Dette er et av mange ENØK tiltak som blir utført i Ny-Ålesund for å redusere dieselforbruk og utslipp på kraftstasjonen. Tidligere bygg i Ny-Ålesund der lys, ventilasjon og fjernvarme er blitt bygd om til automatisk behovvstyring  har vist seg å gi store besparelser i energiforbuk, noe som er viktig med tanke på utslipp i den sårbare arktiske naturen. Redusert energiforbuk gir også mindre utslipp.

Ny installasjon av lys, varme og Eltek brannalarm i  det gamle gruvebadet, dette skal bli et bygg for måleinstrumenter for flere av forskningsstasjonene i byen. Flere land har stasjoner i byen.

Kings Bay Kull Comp ble startet i 1916 som gruveselskap, etter at gruvedriften tok slutt i 1963 ble driften lagt om til  tilrettelegging av infrastruktur og tjenester i byen. Kings Bay eier alle bygg og infrastruktur og drifter hele byen samt flyplassen Hamnerabben med ukentlige flygninger til Longyearbyen.