Redder frossenfisk for 125 millioner.

Cargoskipet Maersk Flensburg fikk problemer med skadet ror, og hele lasten på ca 3000 tonn med frossenfisk måtte på land. AS Elektrisk har jobbet kontinuerlig med å tilkoble strøm til frysecontainere som nå blir plassert på land.

Det er en krevende jobb, da det er mange flere containere enn det er strømmuttak.

Montør Børge Heggås sørger for at alle elektrikerene jobber på spreng med å få strøm til alle anleggene.

Jobber hele natta.

Vi holder på til hver container har strøm, vi, sier Heggås.
som har fordelt arbeidet på 2 arbeidslag som bytter på jobben. 

Les mer om oppdraget på FVN.NO
http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Redder-frossenfisk-for-125-millioner-2182248.html#.TxVbKYHdLlY

 

 Arbeidet utføres i samarbeid med vår kunde :