Lærebedrift

AS Elektrisk er en godkjent lærlingebedrift.

AS Elektrisk har hatt mange lærlinger siden oppstarten av bedriften. Dette er viktig både for videre rekrutering og det er et viktig samfunnsansvar og sørge for videre utdanning av vår unge håpefulle. I dag har vi 8 lærlinger

AS Elektrisk er medlem av EOSØR (Elektrofagenes Opplæringskontor Sørlandet). Dette ble opprettet i 1994 og har i dag over 130 medlemsbedrifter innen elektrofagene. Opplæringskontoret har vært med på å opprette ca. 1700 lærlingekontrakter og er et viktig bindeledd mellom AS Elektrisk, lærlingerne

 

lærebedrift