Skipselektro

AS Elektrisk er totalleverandør av komplette svakstrøm og sterkstrøms elektrisk installasjoner til alle fartøyer. AS Elektrisk leverer alt av tavler, fra hovedtavler, fordelingstavler og starterskap.

De ansatte i AS Elektrisk har lang og solid erfaring med installasjoner om bord i skip av alle kategorier, fra mindre fiskefartøy og lystbåter til større passasjerfartøy.

Mesteparten av skips arbeider består i dag av service og vedlikehold på fergene som traffikerer i Kristiansand.

Våre avtaler med skipsagenter i Kristiansand gjør at vi også yter service til lasteskip som gjevnlig er innom Kristiansand Havn.

 • Nybygg og ombygging
 • Tavleanlegg
 • Nødstrømsanlegg
 • Generatoranlegg og test
 • Alarm- og overvåking
 • Klassing / E0-test
 • Brannvarsling
 • Belysning og varme
 • Ex-anlegg
 • Termografering
 • Kostnadsoverslag og tilbud
 • Kontroll og erklæring om samsvar.
 • Dokumentasjon.